24/7 Υποστήριξη :
close Your message
was sent successfully
Παρακαλούμε αφήστε το μήνυμα σας και θα
σας καλέσουμε πίσω.
close Your message
was sent successfully
close Υποστήριξη Πελατών: Τεχνική Υποστήριξη:
+357-252-04655
close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Καλώς ήρθατε στο iForex Live Chat! Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε εισάγετε τα ακόλουθα στοιχεία:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

PRIIP KIDs

ΈΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Αυτό το υλικό σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα. Το υλικό δεν αποτελεί προϊόν μάρκετινκγ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και τις απώλειες αυτών των προϊόντων και να μπορέσετε να τα συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Επενδυτική εταιρεία: iCFD Ltd, τηλ. +35725204600, ιστοσελίδα: www.iforex.gr
Αδειοδοτημένη από: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), αριθμός άδειας 143/11

Πρόκειται να ανοίξετε συναλλαγή σε ένα προϊόν το οποίο δεν είναι απλό και μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί

 • CFDs Δεικτών

  Τι είναι αυτό το προϊόν;

  Αυτό το επενδυτικό προϊόν είναι μια σύμβαση για διαφορές - Contract for Differences (CFD). Το CFD είναι ένας εξωχρηματιστηριακός (Over the Counter) μοχλευμένος επενδυτικός τίτλος, ο οποίος προσδιορίζεται με βάση την αξία ενός υποκείμενου τίτλου. Ο πελάτης πραγματοποιεί κέρδος ή ζημία στο CFD με βάση την επιλεγείσα κατεύθυνση (Αγορά ή Πώληση) και την κατεύθυνση της αξίας του υποκείμενου τίτλου. Το ποσό του κέρδους ή της ζημίας προσδιορίζεται με βάση την αξία του υποκείμενου τίτλου στο άνοιγμα μιας συναλλαγής και την αξία της κατά το κλείσιμο της συναλλαγής. Το CFD διακανονίζεται μόνο σε μετρητά και ο πελάτης δεν έχει καθόλου δικαιώματα επί του πραγματικού υποκείμενου τίτλου.

  Ο στόχος μιας συναλλαγής σε CFD είναι να επιτρέψει στον επενδυτή να επωφεληθεί από τις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου τίτλου. Στην περίπτωση των CFDs Δεικτών, οι τιμές βασίζονται σε χρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Η iCFD αποκτά τις τιμές από έναν παροχέα ρευστότητάς της, ο οποίος με τη σειρά του λαμβάνει τις τιμές από τους συγκεντρωτές δεδομένων της αγοράς που συλλέγουν τα στοιχεία αυτά από τα σχετικά χρηματιστήρια. Η αγορά για τους περισσότερους δείκτες είναι ανοικτή 5 ημέρες την εβδομάδα από Κυριακή μέχρι Παρασκευή. Για συγκεκριμένα ωράρια συναλλαγών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της iCFD.

  Το προϊόν αυτό προορίζεται για πελάτες που επιθυμούν να κάνουν κατευθυντικές συναλλαγές και να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών στον υποκείμενο συμβολαίο μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη, διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του επενδυμένου ποσού τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για πελάτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χάσουν το ποσό των επενδύσεών τους. Προκειμένου να επιτύχει αυτό το είδος επένδυσης, ο πελάτης πρέπει να κάνει μελετημένες υποθέσεις (και για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει η iCFD) στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η τιμή του υποκείμενου τίτλου και θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις τιμές, καθώς αυτές μπορεί να αλλάζουν γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  Για να ανοίξει μια συναλλαγή CFD, ο πελάτης πρέπει να έχει αρκετό περιθώριο στον λογαριασμό του. Το κανονικό απαιτούμενο περιθώριο για τα περισσότερα συμβόλαια δεικτών είναι 2% (Εκτός από τον δείκτη Brazil και Turkey 100 που είναι 4%). Αυτό σημαίνει ότι για να ανοίξει μια συναλλαγή 10.000 EUR (μέγεθος συναλλαγής) ο πελάτης θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο περιθώριο 200 ευρώ στο λογαριασμό του. Αντίστοιχα, αυτό αντιπροσωπεύει μια μόχλευση 1:50. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να μειωθούν κατόπιν αιτήματος του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορεί να αυξηθούν κατά την διακριτική ευχέρεια της iCFD σε περιπτώσεις ακραίας μεταβλητότητας της αγοράς.

  Το κέρδος ή η ζημιά υπολογίζεται με βάση την πιο κάτω φόρμουλα:
  Για συναλλαγές Αγοράς (Long): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Κλεισίματος (Πώληση) - Τιμή Ανοίγματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Για συναλλαγές Πώλησης (Short): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Ανοίγματος (Πώληση) - Τιμή Κλεισίματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Το Κέρδος/Ζημιά από τις κλειστές θέσεις μετατρέπεται στη συνέχεια, στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού του πελάτη, αν αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται με βάση τη σχετική ισοτιμία προσφοράς/ζήτησης των δύο νομισμάτων κατά το κλείσιμο της θέσης.

  Το Κέρδος/Ζημιά επηρεάζεται επίσης από τα τέλη που χρεώνει η iCFD, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

  Το Κέρδος/Ζημιά υπολογίζεται από την πλατφόρμα συναλλαγών και εμφανίζεται σε συνεχή βάση και οι ζημίες συναλλαγών, επηρεάζουν το περιθώριο του πελάτη. Εάν το περιθώριο του πελάτη φθάσει στο 0 (μηδέν), όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει απώλειες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα τέτοιο επίπεδο περιθωρίου για την υποστήριξη των ανοικτών θέσεων του πελάτη. 

  Μόνο για κατοίκους Πολωνίας: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του KNF, εάν η κάλυψη έκθεσης του πελάτη [% Κεφαλαίων / Καθαρή Έκθεση] φθάσει στο 0,8%, όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει ζημίες. 


  Ποιοι είναι οι κινδύνοι και ποιο το πιθανό όφελος;

  Αυτός ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι διατηρείτε ανοικτή την έκθεση σας στο προϊόν για έως και 24 ώρες. Μπορεί να μην είστε σε θέση να κλείσετε την έκθεση σας στο προϊόν εύκολα ή ίσως χρειαστεί να την κλείσετε σε μια τιμή που να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της επένδυσής σας. Τα CFD ενδέχεται να επηρεαστούν από ολίσθηση τιμών ή απο αδυναμία κλεισίματος έκθεσης στην επιθυμητή τιμή, λόγω της μη διαθεσιμότητας της εν λόγω τιμής στην αγορά. Τα CFDs είναι εξωχρηματιστηριακά προϊόντα και δεν μπορούν να πωληθούν σε κανένα χρηματιστήριο, MTF ή άλλο τόπο συναλλαγών.

  Το προϊόν αυτό είναι υψηλού κινδύνου. Οι τιμές του υποκείμενου δείκτη μελλοντικής εκπλήρωσης ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η μεταβολή της τιμής είναι αντίθετη απο την κατεύθυνση που επέλεξε ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να δεχτεί σημαντικές ζημίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι το ποσό που διατηρείται στο λογαριασμό του πελάτη ως περιθώριο. Ωστόσο, ο πελάτης δεν θα οφείλει ποτέ στην iCFD οποιοδήποτε ποσό που να υπερβαίνει τα διαθέσιμα κεφάλαια του λογαριασμού του, όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα "Προστασίας Αρνητικού Υπολοίπου" της iCFD. Από την άλλη, εάν η μεταβολή της τιμής είναι ίδια με την κατεύθυνση που επιλέγει ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να έχει σημαντικά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

  Τα κέρδη και οι ζημίες ενισχύονται από το επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται. Οι υψηλότερες αναλογίες μόχλευσης οδηγούν σε υψηλότερα κέρδη, εάν ο πελάτης επέλεξε τη σωστή κατεύθυνση και σε υψηλότερες απώλειες εάν η κατεύθυνση της αγοράς ήταν εναντίον του πελάτη. 

  Σενάρια Επιδόσεων (υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει Ολονύκτια Χρηματοδότηση):

  Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα σεναριών απόδοσης μιας συναλλαγής στο Japan 225 CFD.  Κάτοικοι Γαλλίας μόνο – Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AMF, όλες οι συναλλαγές σε CFD προστατεύονται και ως εκ τούτου, κλείνουν όταν οι απώλειες φτάσουν σε επίπεδο ίσο με το απαιτούμενο περιθώριο για το άνοιγμα της θέσης.

  Τι γίνεται όταν η iCFD δε μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της; Σε περίπτωση όπου η iCFD καταστεί αφερέγγυα και δεν είναι σε θέση να πληρώσει τους πελάτες της, οι ιδιώτες πελάτες ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση ύψους έως 20.000 ευρώ από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών που έχει συσταθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

  Ποιο είναι το κόστος; Η iCFD χρεώνει το spread όταν ο πελάτης ανοίγει θέσεις αγοράς σε CFD. Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής Πώλησης (“Bid”) και της τιμής Αγοράς (“Ask”) του CFD, η οποία πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής. Το spread του κάθε υποκείμενου τίτλου περιγράφεται στην ιστοσελίδα της iCFD’s, ωστόσο, ο κάθε πελάτης μπορεί να έχει διαφορετικά spreads σε όλα ή σε ορισμένα προϊόντα ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη, τον όγκο συναλλαγών του, τη δραστηριότητα του και συγκεκριμένες προσφορές.

  Για τους σκοπούς αυτού του παραδείγματος υποθέτουμε μια συναλλαγή των 60 μονάδων στο Japan 225 με spread 7.5 pips. Το pip στο Japan 225 είναι ίσο με μια μονάδα της τιμής (1.00). 60 x 7.5 = 450 JPY

  Το ποσό των 450 JPY θα αφαιρεθεί απο το Κέρδος/Ζημιά με το άνοιγμα της συναλλαγής, επομένως, αμέσως μετά το άνοιγμα της συναλλαγής, το Κέρδος/Ζημιά αυτής της συναλλαγής θα είναι -450 JPY.

  Εκτός από τα πιο πάνω, η iCFD χρεώνει και την Ολονύκτια Χρηματοδότηση (Overnight Financing) σε συναλλαγές οι οποίες παραμένουν ανοικτές στο τέλος της συνεδρίασης. Η ολονύκτια χρηματοδότηση, μπορεί να υπόκειται σε πίστωση ή χρέωση, υπολογιζόμενη με βάση τα σχετικά επιτόκια για τα νομίσματα τα οποία συμπεριλαμβάνει ο υποκείμενος τίτλος, μαζί με μια προσαύξηση. Η προσαύξηση για CFDs σε χρηματιστηριακούς δείκτες είναι 2.5%.

  Εάν η υπολογιζόμενη ολονύκτια χρηματοδότηση είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι θα προστεθεί (θα πιστωθεί) στο λογαριασμό του πελάτη. Μια αρνητική ποσοστιαία ολονύκτια χρηματοδότηση σημαίνει ότι ένα ποσό θα αφαιρεθεί (θα χρεωθεί) από τον λογαριασμό του πελάτη. Εάν το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το CFD διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, τότε θα μετατραπεί στο νόμισμα του λογαριασμού με τις τότε ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις αγοράς:

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις πώλησης:

  Για να υπολογιστεί το ποσό της ολονύκτιας χρηματοδότησης, το ποσοστό ολονύκτιας χρηματοδότησης (όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω) πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής (σε μονάδες του βασικού τίτλου), όπως υποδεικνύεται στον πιο κάτω υπολογισμό:
  Ποσό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης = Μέγεθος Συναλλαγής × Ποσοστό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης

  Εφόσον φτάσει η ημερομηνία μετακύλησης (rollover) ενός επενδυτικού τίτλου που βασίζεται σε ένα συμβόλαιο future, όλες οι ανοικτές θέσεις CFD που βασίζονται στον εν λόγω τίτλο, θα μεταφερθούν στο επόμενο συμβόλαιο, έτσι ώστε οι θέσεις να παραμείνουν ανοιχτές με την έναρξη του νέου συμβολαίου. Μετά την πραγματοποίηση του rollover, το ανοικτό Κέρδος/Ζημιά της θέσης προσαρμόζεται ανάλογα με τη διαφορά μεταξύ της τιμής του συμβολαίου που έχει λήξει και του νέου συμβολαίου, διατηρώντας έτσι το Κέρδος/Ζημιά αμετάβλητο. Μετά το rollover, το spread χρεώνεται εκ νέου πάνω στο ανοικτό Κέρδος/Ζημιά της θέσης. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες των rollover, στην ιστοσελίδα της iCFD.

  Για πόσο καιρό μπορώ να διατηρώ μια ανοικτή θέση;. Εχω τη δυνατότητα να προχωρήσω γρήγορα σε ρευστοποίηση της θέσης; CFDs on indices are usually held for less than 24 hours. You can cash out the CFD at any point you wish during trading hours, but it may not be at a price beneficial to you or your investment goals.

  Πώς μπορώ να υποβάλω το παράπονό μου; Τα παράπονα μπορούν να αποσταλούν στην iCFD μέσω email στη διεύθυνση complaints@iforex.com.cy. Το email θα πρέπει να αναφέρει το όνομα του πελάτη, τον αριθμό του λογαριασμού του και τη φύση της καταγγελίας. Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση της Εταιρείας στο παράπονο του, τότε μπορεί να παραπέμψει το παράπονο στον Οικονομικό Διαμεσολαβητή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτό το έγγραφο βασικών πληροφοριών δε συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις του προϊόντος, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της iCFD στο www.iforex.gr.


  † Τα αριθμητικά στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που λαμβάνετε πίσω.
  ‡ Λόγω της προστασίας αρνητικού υπολοίπου ένας πελάτης δε μπορεί να χάσει περισσότερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια που βρίσκονται στο λογαριασμό του.

  Για την ηλεκτρονική έκδοση, κάντε κλικ εδώ

 • CFDs ETF

  Τι είναι αυτό το προϊόν;

  Αυτό το επενδυτικό προϊόν είναι μια σύμβαση για διαφορές - Contract for Differences (CFD). Το CFD είναι ένας εξωχρηματιστηριακός (Over the Counter) μοχλευμένος επενδυτικός τίτλος, ο οποίος προσδιορίζεται με βάση την αξία ενός υποκείμενου τίτλου. Ο πελάτης πραγματοποιεί κέρδος ή ζημία στο CFD με βάση την επιλεγείσα κατεύθυνση (Αγορά ή Πώληση) και την κατεύθυνση της αξίας του υποκείμενου τίτλου. Το ποσό του κέρδους ή της ζημίας προσδιορίζεται με βάση την αξία του υποκείμενου τίτλου στο άνοιγμα μιας συναλλαγής και την αξία της κατά το κλείσιμο της συναλλαγής. Το CFD διακανονίζεται μόνο σε μετρητά και ο πελάτης δεν έχει καθόλου δικαιώματα επί του πραγματικού υποκείμενου τίτλου.

  Ο στόχος μιας συναλλαγής σε CFD είναι να επιτρέψει στον επενδυτή να επωφεληθεί από τις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου τίτλου. Στην περίπτωση των ETF CFDs, οι τιμές καθορίζονται βάσει της απόδοσης ενός καλαθιού επενδυτικών τίτλων, όπως είναι οι μετοχές, τα ομόλογα και τα εμπορεύματα. Η iCFD λαμβάνει τις τιμές αυτές από έναν παροχέα ρευστότητάς, ο οποίος με τη σειρά του λαμβάνει τις τιμές από συγκεντρωτές δεδομένων αγοράς οι οποίοι συλλέγουν και συγκεντρώνουν τα δεδομένα αυτά από τα σχετικά χρηματιστήρια. Η αγορά των περισσότερων ETFs είναι ανοικτή 5 ημέρες την εβδομάδα από Κυριακή μέχρι Παρασκευή. Για συγκεκριμένα ωράρια συναλλαγών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της iCFD.

  Το προϊόν αυτό προορίζεται για πελάτες που επιθυμούν να κάνουν κατευθυντικές συναλλαγές και να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών στις συνολικές επιδόσεις της υποκείμενης ομάδας τίτλων, διατρέχοντας τον κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του επενδυμένου ποσού τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για πελάτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χάσουν το ποσό των επενδύσεών τους. Προκειμένου να επιτύχει αυτό το είδος επένδυσης, ο πελάτης θα πρέπει να κάνει μελετημένες υποθέσεις (και γι 'αυτό το σκοπό μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει η iCFD) ως προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η τιμή της υποκείμενης ομάδας τίτλων και θα πρέπει να παρακολουθήσει προσεκτικά τις τιμές, καθώς αυτές μπορεί να αλλάξουν γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  Για να ανοίξει μια συναλλαγή CFD, ο πελάτης πρέπει να έχει αρκετό περιθώριο στον λογαριασμό του. The required margin for most CFDs on ETFs is 2.5%. Αυτό σημαίνει ότι για να ανοίξει μια συναλλαγή 10.000 EUR (μέγεθος συναλλαγής) ο πελάτης θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο περιθώριο 250 ευρώ στο λογαριασμό του. Η μέγιστη μόχλευση που προσφέρει η iCFD στα ETF CFDs είναι μέχρι 1:40. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να μειωθούν κατόπιν αιτήματος του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορεί να αυξηθούν κατά την διακριτική ευχέρεια της iCFD σε περιπτώσεις ακραίας μεταβλητότητας της αγοράς.

  Το κέρδος ή η ζημιά υπολογίζεται με βάση την πιο κάτω φόρμουλα:
  Για συναλλαγές Αγοράς (Long): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Κλεισίματος (Πώληση) - Τιμή Ανοίγματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Για συναλλαγές Πώλησης (Short): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Ανοίγματος (Πώληση) - Τιμή Κλεισίματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Το Κέρδος/Ζημιά από τις κλειστές θέσεις μετατρέπεται στη συνέχεια, στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού του πελάτη, αν αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται με βάση τη σχετική ισοτιμία προσφοράς/ζήτησης των δύο νομισμάτων κατά το κλείσιμο της θέσης.

  Το Κέρδος/Ζημιά επηρεάζεται επίσης από τα τέλη που χρεώνει η iCFD, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

  Το Κέρδος/Ζημιά υπολογίζεται από την πλατφόρμα συναλλαγών και εμφανίζεται σε συνεχή βάση και οι ζημίες συναλλαγών, επηρεάζουν το περιθώριο του πελάτη. Εάν το περιθώριο του πελάτη φθάσει στο 0 (μηδέν), όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει απώλειες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα τέτοιο επίπεδο περιθωρίου για την υποστήριξη των ανοικτών θέσεων του πελάτη. 

  Μόνο για κατοίκους Πολωνίας: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του KNF, εάν η κάλυψη έκθεσης του πελάτη [% Κεφαλαίων / Καθαρή Έκθεση] φθάσει στο 0,8%, όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει ζημίες. 

  Ποιοι είναι οι κινδύνοι και ποιο το πιθανό όφελος;

  Αυτός ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι διατηρείτε ανοικτή την έκθεση σας στο προϊόν για έως και 24 ώρες. Μπορεί να μην είστε σε θέση να κλείσετε την έκθεση σας στο προϊόν εύκολα ή ίσως χρειαστεί να την κλείσετε σε μια τιμή που να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της επένδυσής σας. Τα CFD ενδέχεται να επηρεαστούν από ολίσθηση τιμών ή απο αδυναμία κλεισίματος έκθεσης στην επιθυμητή τιμή, λόγω της μη διαθεσιμότητας της εν λόγω τιμής στην αγορά. Τα CFDs είναι εξωχρηματιστηριακά προϊόντα και δεν μπορούν να πωληθούν σε κανένα χρηματιστήριο, MTF ή άλλο τόπο συναλλαγών.

  Το προϊόν αυτό είναι υψηλού κινδύνου. Οι τιμές της υποκείμενης ομάδας τίτλων ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η μεταβολή της τιμής είναι αντίθετη απο την κατεύθυνση που επέλεξε ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να δεχτεί σημαντικές ζημίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι το ποσό που διατηρείται στο λογαριασμό του πελάτη ως περιθώριο. Ωστόσο, ο πελάτης δεν θα οφείλει ποτέ στην iCFD οποιοδήποτε ποσό που να υπερβαίνει τα διαθέσιμα κεφάλαια του λογαριασμού του, όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα "Προστασίας Αρνητικού Υπολοίπου" της iCFD. Από την άλλη, εάν η μεταβολή της τιμής είναι ίδια με την κατεύθυνση που επιλέγει ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να έχει σημαντικά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  Τα κέρδη και οι ζημίες ενισχύονται από το επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται. Οι υψηλότερες αναλογίες μόχλευσης οδηγούν σε υψηλότερα κέρδη, εάν ο πελάτης επέλεξε τη σωστή κατεύθυνση και σε υψηλότερες απώλειες εάν η κατεύθυνση της αγοράς ήταν εναντίον του πελάτη. 

  Σενάρια Επιδόσεων (υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει Ολονύκτια Χρηματοδότηση):

  Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα σεναριών απόδοσης μιας συναλλαγής σε ETF US Energy.

  Κάτοικοι Γαλλίας μόνο – Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AMF, όλες οι συναλλαγές σε CFD προστατεύονται και ως εκ τούτου, κλείνουν όταν οι απώλειες φτάσουν σε επίπεδο ίσο με το απαιτούμενο περιθώριο για το άνοιγμα της θέσης.

  Τι γίνεται όταν η iCFD δε μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της; Σε περίπτωση όπου η iCFD καταστεί αφερέγγυα και δεν είναι σε θέση να πληρώσει τους πελάτες της, οι ιδιώτες πελάτες ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση ύψους έως 20.000 ευρώ από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών που έχει συσταθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

  Ποιο είναι το κόστος; Η iCFD χρεώνει το spread όταν ο πελάτης ανοίγει θέσεις αγοράς σε CFD. Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής Πώλησης (“Bid”) και της τιμής Αγοράς (“Ask”) του CFD, η οποία πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής. Το spread του κάθε υποκείμενου τίτλου περιγράφεται στην ιστοσελίδα της iCFD’s, ωστόσο, ο κάθε πελάτης μπορεί να έχει διαφορετικά spreads σε όλα ή σε ορισμένα προϊόντα ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη, τον όγκο συναλλαγών του, τη δραστηριότητα του και συγκεκριμένες προσφορές.

  Για τους σκοπούς αυτού του παραδείγματος υποθέτουμε μια συναλλαγή των 145 μονάδων στο US Energy ETF με spread 15 pips. Το pip στο US Energy ETF είναι το 2ο δεκαδικό ψηφίο στην τιμή (0.01). 145 x 0.15 = 21.75 USD

  Το ποσό των 21.75 USD θα αφαιρεθεί από το Κέρδος/Ζημιά με το άνοιγμα της συναλλαγής, επομένως, αμέσως μετά το άνοιγμα της συναλλαγής, το Κέρδος/Ζημιά αυτής της συναλλαγής θα είναι -21.75 USD. 

  Εκτός από τα πιο πάνω, η iCFD χρεώνει και την Ολονύκτια Χρηματοδότηση (Overnight Financing) σε συναλλαγές οι οποίες παραμένουν ανοικτές στο τέλος της συνεδρίασης. Η ολονύκτια χρηματοδότηση, μπορεί να υπόκειται σε πίστωση ή χρέωση, υπολογιζόμενη με βάση τα σχετικά επιτόκια για τα νομίσματα τα οποία συμπεριλαμβάνει ο υποκείμενος τίτλος, μαζί με μια προσαύξηση. Η προσαύξηση για ETF CFDs είναι 5%.

  Εάν η υπολογιζόμενη ολονύκτια χρηματοδότηση είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι θα προστεθεί (θα πιστωθεί) στο λογαριασμό του πελάτη. Μια αρνητική ποσοστιαία ολονύκτια χρηματοδότηση σημαίνει ότι ένα ποσό θα αφαιρεθεί (θα χρεωθεί) από τον λογαριασμό του πελάτη. Εάν το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το CFD διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, τότε θα μετατραπεί στο νόμισμα του λογαριασμού με τις τότε ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις αγοράς:

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις πώλησης:

  Για να υπολογιστεί το ποσό της ολονύκτιας χρηματοδότησης, το ποσοστό ολονύκτιας χρηματοδότησης (όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω) πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής (σε μονάδες του βασικού τίτλου), όπως υποδεικνύεται στον πιο κάτω υπολογισμό:
  Ποσό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης = Μέγεθος Συναλλαγής × Ποσοστό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης

  Στην περίπτωση κατανομής μερισμάτων σε σχέση με ένα ETF που ακολουθεί την απόδοση κάποιων σχετικών μετοχών, γίνεται προσαρμογή του μερίσματος στο Υπόλοιπο του Πελάτη ανάλογα με τις θέσεις των υποκείμενων μετοχών που κατέχει ο Πελάτης κατά το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας κατανομής μερίσμάτων. Η προσαρμογή του ποσού των μερισμάτων υπολογίζεται βάσει του μεγέθους του μερίσματος, του μεγέθους της θέσης του Πελάτη και εξαρτάται από το αν η συναλλαγή είναι αγοράς ή πώλησης. Σε θέσεις αγοράς η προσαρμογή πιστώνεται στο Υπόλοιπο του Πελάτη ενώ σε θέσεις πώλησης, η προσαρμογή χρεώνεται στο Υπόλοιπο του Πελάτη. 

  Μετά την εμφάνιση ορισμένων γεγονότων που επηρεάζουν την αξία των μετοχών μιας δημόσιας εταιρείας (Εταιρική Πράξη), η iCFD θα προχωρήσει σε ρευστοποίηση κάθε ανοικτής θέσης και σε αφαίρεση τυχόν εντολών ορίου στο CFD της συγκεκριμένης μετοχής. Οι εταιρικές πράξεις συμπεριλαμβάνουν Splits, προσφορά δικαιωμάτων, τη διαγραφή και οποιοδήποτε άλλο γεγονός που επηρεάζει ουσιωδώς ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιαστικά την τιμή μιας μετοχής (συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων εταιρειών, εξαγορών, συγχωνεύσεων, αφερεγγυότητας κ.λπ.). Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις επερχόμενες Εταιρικές Πράξεις στην ιστοσελίδα της iCFD. 

  Για πόσο καιρό μπορώ να διατηρώ μια ανοικτή θέση;. Εχω τη δυνατότητα να προχωρήσω γρήγορα σε ρευστοποίηση της θέσης; Τα CFDs σε ETFs διατηρούνται συνήθως για λιγότερο από 24 ώρες. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ρευστοποίηση μιας θέσης σε CFD ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος συναλλαγών, ωστόσο, η τιμή μπορεί να μην σας παρέχει κάποιο όφελος ή να μη συμβαδίζει με τους επενδυτικούς σας στόχους.

  Πώς μπορώ να υποβάλω το παράπονό μου; Τα παράπονα μπορούν να αποσταλούν στην iCFD μέσω email στη διεύθυνση complaints@iforex.com.cy. Το email θα πρέπει να αναφέρει το όνομα του πελάτη, τον αριθμό του λογαριασμού του και τη φύση της καταγγελίας. Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση της Εταιρείας στο παράπονο του, τότε μπορεί να παραπέμψει το παράπονο στον Οικονομικό Διαμεσολαβητή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτό το έγγραφο βασικών πληροφοριών δε συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις του προϊόντος, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της iCFD στο www.iforex.gr.


  † Τα αριθμητικά στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που λαμβάνετε πίσω.
  ‡ Λόγω της προστασίας αρνητικού υπολοίπου ένας πελάτης δε μπορεί να χάσει περισσότερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια που βρίσκονται στο λογαριασμό του.

  Για την ηλεκτρονική έκδοση, κάντε κλικ εδώ

 • CFDs Εμπορευμάτων

  Τι είναι αυτό το προϊόν;

  Αυτό το επενδυτικό προϊόν είναι μια σύμβαση για διαφορές - Contract for Differences (CFD). Το CFD είναι ένας εξωχρηματιστηριακός (Over the Counter) μοχλευμένος επενδυτικός τίτλος, ο οποίος προσδιορίζεται με βάση την αξία ενός υποκείμενου τίτλου. Ο πελάτης πραγματοποιεί κέρδος ή ζημία στο CFD με βάση την επιλεγείσα κατεύθυνση (Αγορά ή Πώληση) και την κατεύθυνση της αξίας του υποκείμενου τίτλου. Το ποσό του κέρδους ή της ζημίας προσδιορίζεται με βάση την αξία του υποκείμενου τίτλου στο άνοιγμα μιας συναλλαγής και την αξία της κατά το κλείσιμο της συναλλαγής. Το CFD διακανονίζεται μόνο σε μετρητά και ο πελάτης δεν έχει καθόλου δικαιώματα επί του πραγματικού υποκείμενου τίτλου.

  Ο στόχος μιας συναλλαγής σε CFD είναι να επιτρέψει στον επενδυτή να επωφεληθεί από τις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου τίτλου. Στην περίπτωση των CFDs Εμπορευμάτων, οι τιμές βασίζονται στην προσφερόμενη τιμή του εμπορεύματος. Η iCFD λαμβάνει αυτές τις τιμές από έναν παροχέα ρευστότητάς, ο οποίος με τη σειρά του λαμβάνει και συγκεντρώνει τις τιμές αυτές από τα σχετικά χρηματιστήρια.  Η αγορά εμπορευμάτων είναι ανοιχτή 5 ημέρες την εβδομάδα από Κυριακή μέχρι Παρασκευή. Για συγκεκριμένα ωράρια συναλλαγών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της iCFD. 

  Το προϊόν αυτό προορίζεται για πελάτες που επιθυμούν να κάνουν κατευθυντικές συναλλαγές και να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών στο υποκείμενο συμβόλαιο/εμπόρευμα, διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του επενδυμένου ποσού τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για πελάτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χάσουν το ποσό των επενδύσεών τους. Προκειμένου να επιτύχει αυτό το είδος επένδυσης, ο πελάτης πρέπει να κάνει μελετημένες υποθέσεις (και για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει η iCFD) στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η τιμή του υποκείμενου τίτλου και θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις τιμές, καθώς αυτές μπορεί να αλλάζουν γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  Για να ανοίξει μια συναλλαγή CFD, ο πελάτης πρέπει να έχει αρκετό περιθώριο στον λογαριασμό του. Το κανονικό απαιτούμενο περιθώριο για συμβόλαια εμπορευμάτων είναι 2%. Αυτό σημαίνει ότι για να ανοίξει μια συναλλαγή 10.000 EUR (μέγεθος συναλλαγής) ο πελάτης θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο περιθώριο 200 ευρώ στο λογαριασμό του. Αντίστοιχα, αυτό αντιπροσωπεύει μια μόχλευση 1:50. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να μειωθούν κατόπιν αιτήματος του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορεί να αυξηθούν κατά την διακριτική ευχέρεια της iCFD σε περιπτώσεις ακραίας μεταβλητότητας της αγοράς.

  Το κέρδος ή η ζημιά υπολογίζεται με βάση την πιο κάτω φόρμουλα:
  Για συναλλαγές Αγοράς (Long): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Κλεισίματος (Πώληση) - Τιμή Ανοίγματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Για συναλλαγές Πώλησης (Short): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Ανοίγματος (Πώληση) - Τιμή Κλεισίματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Το Κέρδος/Ζημιά από τις κλειστές θέσεις μετατρέπεται στη συνέχεια, στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού του πελάτη, αν αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται με βάση τη σχετική ισοτιμία προσφοράς/ζήτησης των δύο νομισμάτων κατά το κλείσιμο της θέσης.

  Το Κέρδος/Ζημιά επηρεάζεται επίσης από τα τέλη που χρεώνει η iCFD, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

  Το Κέρδος/Ζημιά υπολογίζεται από την πλατφόρμα συναλλαγών και εμφανίζεται σε συνεχή βάση και οι ζημίες συναλλαγών, επηρεάζουν το περιθώριο του πελάτη. Εάν το περιθώριο του πελάτη φθάσει στο 0 (μηδέν), όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει απώλειες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα τέτοιο επίπεδο περιθωρίου για την υποστήριξη των ανοικτών θέσεων του πελάτη. 

  Μόνο για κατοίκους Πολωνίας: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του KNF, εάν η κάλυψη έκθεσης του πελάτη [% Κεφαλαίων / Καθαρή Έκθεση] φθάσει στο 0,8%, όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει ζημίες.

  Ποιοι είναι οι κινδύνοι και ποιο το πιθανό όφελος;

  Αυτός ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι διατηρείτε ανοικτή την έκθεση σας στο προϊόν για έως και 24 ώρες. Μπορεί να μην είστε σε θέση να κλείσετε την έκθεση σας στο προϊόν εύκολα ή ίσως χρειαστεί να την κλείσετε σε μια τιμή που να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της επένδυσής σας. Τα CFD ενδέχεται να επηρεαστούν από ολίσθηση τιμών ή απο αδυναμία κλεισίματος έκθεσης στην επιθυμητή τιμή, λόγω της μη διαθεσιμότητας της εν λόγω τιμής στην αγορά. Τα CFDs είναι εξωχρηματιστηριακά προϊόντα και δεν μπορούν να πωληθούν σε κανένα χρηματιστήριο, MTF ή άλλο τόπο συναλλαγών.

  Το προϊόν αυτό είναι υψηλού κινδύνου. Οι τιμές του υποκείμενου συμβολαίου/εμπορεύματος ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η μεταβολή της τιμής είναι αντίθετη απο την κατεύθυνση που επέλεξε ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να δεχτεί σημαντικές ζημίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι το ποσό που διατηρείται στο λογαριασμό του πελάτη ως περιθώριο. Ωστόσο, ο πελάτης δεν θα οφείλει ποτέ στην iCFD οποιοδήποτε ποσό που να υπερβαίνει τα διαθέσιμα κεφάλαια του λογαριασμού του, όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα "Προστασίας Αρνητικού Υπολοίπου" της iCFD. Από την άλλη, εάν η μεταβολή της τιμής είναι ίδια με την κατεύθυνση που επιλέγει ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να έχει σημαντικά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

  Τα κέρδη και οι ζημίες ενισχύονται από το επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται. Οι υψηλότερες αναλογίες μόχλευσης οδηγούν σε υψηλότερα κέρδη, εάν ο πελάτης επέλεξε τη σωστή κατεύθυνση και σε υψηλότερες απώλειες εάν η κατεύθυνση της αγοράς ήταν εναντίον του πελάτη. 

  Σενάρια Επιδόσεων (υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει Ολονύκτια Χρηματοδότηση):

  Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα σεναριών απόδοσης μιας συναλλαγής στο WTI Oil CFD.

  Κάτοικοι Γαλλίας μόνο – Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AMF, όλες οι συναλλαγές σε CFD προστατεύονται και ως εκ τούτου, κλείνουν όταν οι απώλειες φτάσουν σε επίπεδο ίσο με το απαιτούμενο περιθώριο για το άνοιγμα της θέσης.

  Τι γίνεται όταν η iCFD δε μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της; Σε περίπτωση όπου η iCFD καταστεί αφερέγγυα και δεν είναι σε θέση να πληρώσει τους πελάτες της, οι ιδιώτες πελάτες ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση ύψους έως 20.000 ευρώ από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών που έχει συσταθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

  Ποιο είναι το κόστος; Η iCFD χρεώνει το spread όταν ο πελάτης ανοίγει θέσεις αγοράς σε CFD. Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής Πώλησης (“Bid”) και της τιμής Αγοράς (“Ask”) του CFD, η οποία πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής. Το spread του κάθε υποκείμενου τίτλου περιγράφεται στην ιστοσελίδα της iCFD’s, ωστόσο, ο κάθε πελάτης μπορεί να έχει διαφορετικά spreads σε όλα ή σε ορισμένα προϊόντα ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη, τον όγκο συναλλαγών του, τη δραστηριότητα του και συγκεκριμένες προσφορές.

  Για τους σκοπούς αυτού του παραδείγματος υποθέτουμε μια συναλλαγή των 250 μονάδων στο WTI Oil με spread 4 pips. Το pip στο WTI Oil είναι το 2ο δεκαδικό ψηφίο στην τιμή (0.01). 250 x 0.04 = 10 USD

  Το ποσό των 10 USD θα αφαιρεθεί από το Κέρδος/Ζημιά με το άνοιγμα της συναλλαγής, επομένως, αμέσως μετά το άνοιγμα της συναλλαγής, το Κέρδος/Ζημιά αυτής της συναλλαγής θα είναι -10 USD.

  Εκτός από τα πιο πάνω, η iCFD χρεώνει και την Ολονύκτια Χρηματοδότηση (Overnight Financing) σε συναλλαγές οι οποίες παραμένουν ανοικτές στο τέλος της συνεδρίασης. Η ολονύκτια χρηματοδότηση, μπορεί να υπόκειται σε πίστωση ή χρέωση, υπολογιζόμενη με βάση τα σχετικά επιτόκια για τα νομίσματα τα οποία συμπεριλαμβάνει ο υποκείμενος τίτλος, μαζί με μια προσαύξηση. Η προσαύξηση για εμπορεύματα είναι 2.5%.

  Εάν η υπολογιζόμενη ολονύκτια χρηματοδότηση είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι θα προστεθεί (θα πιστωθεί) στο λογαριασμό του πελάτη. Μια αρνητική ποσοστιαία ολονύκτια χρηματοδότηση σημαίνει ότι ένα ποσό θα αφαιρεθεί (θα χρεωθεί) από τον λογαριασμό του πελάτη. Εάν το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το CFD διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, τότε θα μετατραπεί στο νόμισμα του λογαριασμού με τις τότε ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις αγοράς:

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις πώλησης:

  Για να υπολογιστεί το ποσό της ολονύκτιας χρηματοδότησης, το ποσοστό ολονύκτιας χρηματοδότησης (όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω) πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής (σε μονάδες του βασικού τίτλου), όπως υποδεικνύεται στον πιο κάτω υπολογισμό:
  Ποσό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης = Μέγεθος Συναλλαγής × Ποσοστό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης

  Εφόσον φτάσει η ημερομηνία μετακύλησης (rollover) ενός επενδυτικού τίτλου που βασίζεται σε ένα συμβόλαιο future, όλες οι ανοικτές θέσεις CFD που βασίζονται στον εν λόγω τίτλο, θα μεταφερθούν στο επόμενο συμβόλαιο, έτσι ώστε οι θέσεις να παραμείνουν ανοιχτές με την έναρξη του νέου συμβολαίου. Μετά την πραγματοποίηση του rollover, το ανοικτό Κέρδος/Ζημιά της θέσης προσαρμόζεται ανάλογα με τη διαφορά μεταξύ της τιμής του συμβολαίου που έχει λήξει και του νέου συμβολαίου, διατηρώντας έτσι το Κέρδος/Ζημιά αμετάβλητο. Μετά το rollover, το spread χρεώνεται εκ νέου πάνω στο ανοικτό Κέρδος/Ζημιά της θέσης. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες των rollover, στην ιστοσελίδα της iCFD.

  Για πόσο καιρό μπορώ να διατηρώ μια ανοικτή θέση;. Εχω τη δυνατότητα να προχωρήσω γρήγορα σε ρευστοποίηση της θέσης; Τα CFDs εμπορευμάτων διατηρούνται συνήθως για λιγότερο από 24 ώρες. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ρευστοποίηση μιας θέσης σε CFD ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος συναλλαγών, ωστόσο, η τιμή μπορεί να μην σας παρέχει κάποιο όφελος ή να μη συμβαδίζει με τους επενδυτικούς σας στόχους.

  Πώς μπορώ να υποβάλω το παράπονό μου; Τα παράπονα μπορούν να αποσταλούν στην iCFD μέσω email στη διεύθυνση complaints@iforex.com.cy. Το email θα πρέπει να αναφέρει το όνομα του πελάτη, τον αριθμό του λογαριασμού του και τη φύση της καταγγελίας. Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση της Εταιρείας στο παράπονο του, τότε μπορεί να παραπέμψει το παράπονο στον Οικονομικό Διαμεσολαβητή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτό το έγγραφο βασικών πληροφοριών δε συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις του προϊόντος, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της iCFD στο www.iforex.gr.


  † Τα αριθμητικά στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που λαμβάνετε πίσω.
  ‡ Λόγω της προστασίας αρνητικού υπολοίπου ένας πελάτης δε μπορεί να χάσει περισσότερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια που βρίσκονται στο λογαριασμό του.

  Για την ηλεκτρονική έκδοση, κάντε κλικ εδώ

 • CFDs Κρυπτονομισμάτων

  Τι είναι αυτό το προϊόν;

  Αυτό το επενδυτικό προϊόν είναι μια σύμβαση για διαφορές - Contract for Differences (CFD). Το CFD είναι ένας εξωχρηματιστηριακός (Over the Counter) μοχλευμένος επενδυτικός τίτλος, ο οποίος προσδιορίζεται με βάση την αξία ενός υποκείμενου τίτλου. Ο πελάτης πραγματοποιεί κέρδος ή ζημία στο CFD με βάση την επιλεγείσα κατεύθυνση (Αγορά ή Πώληση) και την κατεύθυνση της αξίας του υποκείμενου τίτλου. Το ποσό του κέρδους ή της ζημίας προσδιορίζεται με βάση την αξία του υποκείμενου τίτλου στο άνοιγμα μιας συναλλαγής και την αξία της κατά το κλείσιμο της συναλλαγής. Το CFD διακανονίζεται μόνο σε μετρητά και ο πελάτης δεν έχει καθόλου δικαιώματα επί του πραγματικού υποκείμενου τίτλου.

  Ο στόχος μιας συναλλαγής σε CFD είναι να επιτρέψει στον επενδυτή να επωφεληθεί από τις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου τίτλου. Στην περίπτωση των κρυπτονομισμάτων, οι τιμές καθορίζονται από τη ζήτηση και την προσφορά των χρηματιστηρίων κρυπτονομισμάτων, εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ ή σε άλλο νόμισμα. Η iCFD λαμβάνει τις τιμές αυτές από έναν παροχέα ρευστότητάς, ο οποίος με τη σειρά του λαμβάνει τις τιμές αυτές από συγκεντρωτές δεδομένων της αγοράς που συλλέγουν δεδομένα από τα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων και παράγουν μια τιμή αγοράς για κάθε κρυπτονόμισμα έναντι ενός άλλου νομίσματος. Η αγορά των Κρυπτονομισμάτων είναι ανοιχτή 7 ημέρες την εβδομάδα.

  Το προϊόν αυτό προορίζεται για πελάτες που επιθυμούν να κάνουν κατευθυντικές συναλλαγές και να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις σε τιμές κρυπτονομισμάτων, διατρέχοντας τον κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του επενδυμένου ποσού τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για πελάτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χάσουν το ποσό των επενδύσεών τους. Προκειμένου να επιτύχει αυτό το είδος επένδυσης, ο πελάτης πρέπει να κάνει μελετημένες υποθέσεις (και για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει η iCFD) στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η τιμή του υποκείμενου τίτλου και θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις τιμές, καθώς αυτές μπορεί να αλλάζουν γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει πάντοτε ότι τα κρυπτονομίσματα γενικότερα, δεν θεωρούνται χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από τη MiFID ή/και οποιοδήποτε άλλο κανονισμό της ΕΕ και επομένως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

  Για να γίνει η αγορά του CFD, ο πελάτης πρέπει να έχει επαρκές περιθώριο στο λογαριασμό του. Το κανονικό απαιτούμενο περιθώριο για τα κρυπτονομίσματα είναι 20%. Αυτό σημαίνει ότι για να ανοίξει μια συναλλαγή 10.000 EUR (μέγεθος συναλλαγής) ο πελάτης θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο περιθώριο 2000 ευρώ στο λογαριασμό του. Η μέγιστη μόχλευση που προσφέρει η iCFD στα Crypto CFDs είναι μέχρι 1:5. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να μειωθούν κατόπιν αιτήματος του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορεί να αυξηθούν κατά την διακριτική ευχέρεια της iCFD σε περιπτώσεις ακραίας μεταβλητότητας της αγοράς. 

  Το κέρδος ή η ζημιά υπολογίζεται με βάση την πιο κάτω φόρμουλα:
  Για συναλλαγές Αγοράς (Long): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Κλεισίματος (Πώληση) - Τιμή Ανοίγματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Για συναλλαγές Πώλησης (Short): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Ανοίγματος (Πώληση) - Τιμή Κλεισίματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Το Κέρδος/Ζημιά από τις κλειστές θέσεις μετατρέπεται στη συνέχεια, στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού του πελάτη, αν αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται με βάση τη σχετική ισοτιμία προσφοράς/ζήτησης των δύο νομισμάτων κατά το κλείσιμο της θέσης.

  Το Κέρδος/Ζημιά επηρεάζεται επίσης από τα τέλη που χρεώνει η iCFD, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

  Το Κέρδος/Ζημιά υπολογίζεται από την πλατφόρμα συναλλαγών και εμφανίζεται σε συνεχή βάση και οι ζημίες συναλλαγών, επηρεάζουν το περιθώριο του πελάτη. Εάν το περιθώριο του πελάτη φθάσει στο 0 (μηδέν), όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει απώλειες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα τέτοιο επίπεδο περιθωρίου για την υποστήριξη των ανοικτών θέσεων του πελάτη. 

  Μόνο για κατοίκους Πολωνίας: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του KNF, εάν η κάλυψη έκθεσης του πελάτη [% Κεφαλαίων / Καθαρή Έκθεση] φθάσει στο 0,8%, όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει ζημίες. 

  Ποιοι είναι οι κινδύνοι και ποιο το πιθανό όφελος;

  Αυτός ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι διατηρείτε ανοικτή την έκθεση σας στο προϊόν για έως και 24 ώρες. Μπορεί να μην είστε σε θέση να κλείσετε την έκθεση σας στο προϊόν εύκολα ή ίσως χρειαστεί να την κλείσετε σε μια τιμή που να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της επένδυσής σας. Τα CFD ενδέχεται να επηρεαστούν από ολίσθηση τιμών ή απο αδυναμία κλεισίματος έκθεσης στην επιθυμητή τιμή, λόγω της μη διαθεσιμότητας της εν λόγω τιμής στην αγορά. Τα CFDs είναι εξωχρηματιστηριακά προϊόντα και δεν μπορούν να πωληθούν σε κανένα χρηματιστήριο, MTF ή άλλο τόπο συναλλαγών.

  Το προϊόν αυτό είναι υψηλού κινδύνου. Τα κρυπτονομίσματα ενδέχεταινα παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η μεταβολή της τιμής είναι αντίθετη απο την κατεύθυνση που επέλεξε ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να δεχτεί σημαντικές ζημίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι το ποσό που διατηρείται στο λογαριασμό του πελάτη ως περιθώριο. Ωστόσο, ο πελάτης δεν θα οφείλει ποτέ στην iCFD οποιοδήποτε ποσό που να υπερβαίνει τα διαθέσιμα κεφάλαια του λογαριασμού του, όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα "Προστασίας Αρνητικού Υπολοίπου" της iCFD. Από την άλλη, εάν η μεταβολή της τιμής είναι ίδια με την κατεύθυνση που επιλέγει ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να έχει σημαντικά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

  Τα κέρδη και οι ζημίες ενισχύονται από το επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται. Οι υψηλότερες αναλογίες μόχλευσης οδηγούν σε υψηλότερα κέρδη, εάν ο πελάτης επέλεξε τη σωστή κατεύθυνση και σε υψηλότερες απώλειες εάν η κατεύθυνση της αγοράς ήταν εναντίον του πελάτη. 

  Σενάρια Επιδόσεων (υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει Ολονύκτια Χρηματοδότηση):

  Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα σεναριών απόδοσης μιας συναλλαγής σε CFD Bitcoin.

  Κάτοικοι Γαλλίας μόνο – Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AMF, όλες οι συναλλαγές σε CFD προστατεύονται και ως εκ τούτου, κλείνουν όταν οι απώλειες φτάσουν σε επίπεδο ίσο με το απαιτούμενο περιθώριο για το άνοιγμα της θέσης.

  Τι γίνεται όταν η iCFD δε μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της; Οι συναλλαγές σε CFD κρυπτονομισμάτων δεν θεωρείται ως καλυπτόμενη υπηρεσία βάσει της ανακοίνωσης του Ταμείου Αποζημιώσεων Επενδυτών όπως διατίθεται στην ιστοσελίδα της iFOREX, επομένως σε περίπτωση που η iCFD καταστεί αφερέγγυα και δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τους πελάτες της, ο πελάτης δεν θα δικαιούται αποζημίωση για οποιεσδήποτε υπηρεσίες σχετίζονται με συναλλαγές σε CFD κρυπτονομισμάτων.

  Ποιο είναι το κόστος; Η iCFD χρεώνει το spread όταν ο πελάτης ανοίγει θέσεις αγοράς σε CFD. Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής Πώλησης (“Bid”) και της τιμής Αγοράς (“Ask”) του CFD, η οποία πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής. Το spread του κάθε υποκείμενου τίτλου περιγράφεται στην ιστοσελίδα της iCFD’s, ωστόσο, ο κάθε πελάτης μπορεί να έχει διαφορετικά spreads σε όλα ή σε ορισμένα προϊόντα ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη, τον όγκο συναλλαγών του, τη δραστηριότητα του και συγκεκριμένες προσφορές.

  Για τους σκοπούς αυτού του παραδείγματος (δείτε το πιο κάτω τραπέζι) υποθέτουμε μια συναλλαγή των 0.2 μονάδων στο Bitcoin με το spread στα 150 pips. Το pip στο Bitcoin είναι ίσο με μια μονάδα της τιμής (1.00). 0.2 x 150 = 30 USD

  Το ποσό των 30 USD θα αφαιρεθεί από το Κέρδος/Ζημιά με το άνοιγμα της συναλλαγής, επομένως, αμέσως μετά το άνοιγμα της συναλλαγής, το Κέρδος/Ζημιά αυτής της συναλλαγής θα είναι -30 USD.

  Εκτός από τα πιο πάνω, η iCFD χρεώνει και την Ολονύκτια Χρηματοδότηση (Overnight Financing) σε συναλλαγές οι οποίες παραμένουν ανοικτές στο τέλος της συνεδρίασης. Η ολονύκτια χρηματοδότηση, μπορεί να υπόκειται σε πίστωση ή χρέωση, υπολογιζόμενη με βάση τα σχετικά επιτόκια για τα νομίσματα τα οποία συμπεριλαμβάνει ο υποκείμενος τίτλος, μαζί με μια προσαύξηση. Η προσαύξηση για τα κρυπτονομίσματα μπορεί να κυμανθεί σημαντικά λόγω των ακραίων συνθηκών της αγοράς των Κρυπτονομισμάτων. Όταν ανοίγετε μια νέα συναλλαγή, κάντε κλικ στο 'Εργαλεία' και στη συνέχεια ανοίξτε την καρτέλα 'Πληροφορίες Τίτλου' για να δείτε τις πιο ενημερωμένες τιμές.

  Εάν η υπολογιζόμενη ολονύκτια χρηματοδότηση είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι θα προστεθεί (θα πιστωθεί) στο λογαριασμό του πελάτη. Μια αρνητική ποσοστιαία ολονύκτια χρηματοδότηση σημαίνει ότι ένα ποσό θα αφαιρεθεί (θα χρεωθεί) από τον λογαριασμό του πελάτη. Εάν το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το CFD διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, τότε θα μετατραπεί στο νόμισμα του λογαριασμού με τις τότε ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις αγοράς:

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις πώλησης:

  Για να υπολογιστεί το ποσό της ολονύκτιας χρηματοδότησης, το ποσοστό ολονύκτιας χρηματοδότησης (όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω) πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής (σε μονάδες του βασικού τίτλου), όπως υποδεικνύεται στον πιο κάτω υπολογισμό:
  Ποσό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης = Μέγεθος Συναλλαγής × Ποσοστό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης

  Για πόσο καιρό μπορώ να διατηρώ μια ανοικτή θέση;. Εχω τη δυνατότητα να προχωρήσω γρήγορα σε ρευστοποίηση της θέσης; CFDs on cryptocurrency are usually held for less than 24 hours. You can cash out the CFD at any point you wish, but it may not be at a price beneficial to you or your investment goals.

  Πώς μπορώ να υποβάλω το παράπονό μου; Τα παράπονα μπορούν να αποσταλούν στην iCFD μέσω email στη διεύθυνση complaints@iforex.com.cy. Το email θα πρέπει να αναφέρει το όνομα του πελάτη, τον αριθμό του λογαριασμού του και τη φύση της καταγγελίας. Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση της Εταιρείας στο παράπονο του, τότε μπορεί να παραπέμψει το παράπονο στον Οικονομικό Διαμεσολαβητή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτό το έγγραφο βασικών πληροφοριών δε συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις του προϊόντος, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της iCFD στο www.iforex.gr.

  Λόγω ακραίων συνθηκών της αγοράς, οι όροι συναλλαγών στα Κρυπτονομίσματα ενδέχεται να αλλάζουν συχνά, έτσι καλούμε τους πελάτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν τους Όρους Συναλλαγών πριν από την έκθεσή τους στην αγορά.


  † Τα αριθμητικά στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που λαμβάνετε πίσω
  ‡ Λόγω της προστασίας αρνητικού υπολοίπου ένας πελάτης δε μπορεί να χάσει περισσότερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια που βρίσκονται στο λογαριασμό του

  Για την ηλεκτρονική έκδοση, κάντε κλικ εδώ

 • CFDs Μετοχών

  Τι είναι αυτό το προϊόν;

  Αυτό το επενδυτικό προϊόν είναι μια σύμβαση για διαφορές - Contract for Differences (CFD). Το CFD είναι ένας εξωχρηματιστηριακός (Over the Counter) μοχλευμένος επενδυτικός τίτλος, ο οποίος προσδιορίζεται με βάση την αξία ενός υποκείμενου τίτλου. Ο πελάτης πραγματοποιεί κέρδος ή ζημία στο CFD με βάση την επιλεγείσα κατεύθυνση (Αγορά ή Πώληση) και την κατεύθυνση της αξίας του υποκείμενου τίτλου. Το ποσό του κέρδους ή της ζημίας προσδιορίζεται με βάση την αξία του υποκείμενου τίτλου στο άνοιγμα μιας συναλλαγής και την αξία της κατά το κλείσιμο της συναλλαγής. Το CFD διακανονίζεται μόνο σε μετρητά και ο πελάτης δεν έχει καθόλου δικαιώματα επί του πραγματικού υποκείμενου τίτλου.

  Ο στόχος μιας συναλλαγής σε CFD είναι να επιτρέψει στον επενδυτή να επωφεληθεί από τις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου τίτλου. Στην περίπτωση των Μετοχών CFDs, οι τιμές βασίζονται στις τιμές των αντίστοιχων μετοχών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Η iCFD λαμβάνει τις τιμές από έναν παροχέα ρευστότητάς, ο οποίος με τη σειρά του λαμβάνει τις τιμές αυτές από συγκεντρωτές δεδομένων της αγοράς που συλλέγουν τα στοιχεία αυτά από τα σχετικά χρηματιστήρια. Η αγορά των περισσότερων μετοχών είναι ανοιχτή 5 ημέρες την εβδομάδα από Κυριακή μέχρι Παρασκευή. Για συγκεκριμένα ωράρια συναλλαγών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της iCFD.    

  Το προϊόν αυτό προορίζεται για πελάτες που επιθυμούν να κάνουν κατευθυντικές συναλλαγές και να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών στην υποκείμενη μετοχή, διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του επενδυμένου ποσού τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για πελάτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χάσουν το ποσό των επενδύσεών τους. Προκειμένου να επιτύχει αυτό το είδος επένδυσης, ο πελάτης πρέπει να κάνει μελετημένες υποθέσεις (και για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει η iCFD) στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η τιμή του υποκείμενου τίτλου και θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις τιμές, καθώς αυτές μπορεί να αλλάζουν γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

  Για να ανοίξει μια συναλλαγή CFD, ο πελάτης πρέπει να έχει επαρκές περιθώριο στο λογαριασμό του. Το απαιτούμενο περιθώριο για τα CFDs μετοχών κυμαίνεται μεταξύ 2,5% και 20%. Προκειμένου να ανοίξει μια συναλλαγή 10.000 EUR (μέγεθος συναλλαγής με απαιτούμενο περιθώριο 2,5%, ο πελάτης θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο περιθώριο 250 ευρώ στο λογαριασμό του. Η μέγιστη μόχλευση που προσφέρεται από την iCFD για τα CFDs μετοχών είναι μέχρι 1:40. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να μειωθούν κατόπιν αιτήματος του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορεί να αυξηθούν κατά την διακριτική ευχέρεια της iCFD σε περιπτώσεις ακραίας μεταβλητότητας της αγοράς. 

  Το κέρδος ή η ζημιά υπολογίζεται με βάση την πιο κάτω φόρμουλα:
  Για συναλλαγές Αγοράς (Long): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Κλεισίματος (Πώληση) - Τιμή Ανοίγματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Για συναλλαγές Πώλησης (Short): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Ανοίγματος (Πώληση) - Τιμή Κλεισίματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Το Κέρδος/Ζημιά από τις κλειστές θέσεις μετατρέπεται στη συνέχεια, στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού του πελάτη, αν αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται με βάση τη σχετική ισοτιμία προσφοράς/ζήτησης των δύο νομισμάτων κατά το κλείσιμο της θέσης.

  Το Κέρδος/Ζημιά επηρεάζεται επίσης από τα τέλη που χρεώνει η iCFD, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

  Το Κέρδος/Ζημιά υπολογίζεται από την πλατφόρμα συναλλαγών και εμφανίζεται σε συνεχή βάση και οι ζημίες συναλλαγών, επηρεάζουν το περιθώριο του πελάτη. Εάν το περιθώριο του πελάτη φθάσει στο 0 (μηδέν), όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει απώλειες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα τέτοιο επίπεδο περιθωρίου για την υποστήριξη των ανοικτών θέσεων του πελάτη. 

  Μόνο για κατοίκους Πολωνίας: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του KNF, εάν η κάλυψη έκθεσης του πελάτη [% Κεφαλαίων / Καθαρή Έκθεση] φθάσει στο 0,8%, όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει ζημίες.

  Ποιοι είναι οι κινδύνοι και ποιο το πιθανό όφελος;

  Αυτός ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι διατηρείτε ανοικτή την έκθεση σας στο προϊόν για έως και 24 ώρες. Μπορεί να μην είστε σε θέση να κλείσετε την έκθεση σας στο προϊόν εύκολα ή ίσως χρειαστεί να την κλείσετε σε μια τιμή που να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της επένδυσής σας. Τα CFD ενδέχεται να επηρεαστούν από ολίσθηση τιμών ή απο αδυναμία κλεισίματος έκθεσης στην επιθυμητή τιμή, λόγω της μη διαθεσιμότητας της εν λόγω τιμής στην αγορά. Τα CFDs είναι εξωχρηματιστηριακά προϊόντα και δεν μπορούν να πωληθούν σε κανένα χρηματιστήριο, MTF ή άλλο τόπο συναλλαγών.

  Το προϊόν αυτό είναι υψηλού κινδύνου. Οι τιμές της υποκείμενης μετοχής ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η μεταβολή της τιμής είναι αντίθετη απο την κατεύθυνση που επέλεξε ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να δεχτεί σημαντικές ζημίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι το ποσό που διατηρείται στο λογαριασμό του πελάτη ως περιθώριο. Ωστόσο, ο πελάτης δεν θα οφείλει ποτέ στην iCFD οποιοδήποτε ποσό που να υπερβαίνει τα διαθέσιμα κεφάλαια του λογαριασμού του, όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα "Προστασίας Αρνητικού Υπολοίπου" της iCFD. Από την άλλη, εάν η μεταβολή της τιμής είναι ίδια με την κατεύθυνση που επιλέγει ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να έχει σημαντικά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

  Τα κέρδη και οι ζημίες ενισχύονται από το επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται. Οι υψηλότερες αναλογίες μόχλευσης οδηγούν σε υψηλότερα κέρδη, εάν ο πελάτης επέλεξε τη σωστή κατεύθυνση και σε υψηλότερες απώλειες εάν η κατεύθυνση της αγοράς ήταν εναντίον του πελάτη. 

  Σενάρια Επιδόσεων (υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει Ολονύκτια Χρηματοδότηση):

  Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα σεναριών απόδοσης μιας συναλλαγής στο Apple CFD.

  Κάτοικοι Γαλλίας μόνο – Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AMF, όλες οι συναλλαγές σε CFD προστατεύονται και ως εκ τούτου, κλείνουν όταν οι απώλειες φτάσουν σε επίπεδο ίσο με το απαιτούμενο περιθώριο για το άνοιγμα της θέσης.

  Τι γίνεται όταν η iCFD δε μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της; Σε περίπτωση όπου η iCFD καταστεί αφερέγγυα και δεν είναι σε θέση να πληρώσει τους πελάτες της, οι ιδιώτες πελάτες ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση ύψους έως 20.000 ευρώ από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών που έχει συσταθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

  Ποιο είναι το κόστος; Η iCFD χρεώνει το spread όταν ο πελάτης ανοίγει θέσεις αγοράς σε CFD. Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής Πώλησης (“Bid”) και της τιμής Αγοράς (“Ask”) του CFD, η οποία πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής. Το spread του κάθε υποκείμενου τίτλου περιγράφεται στην ιστοσελίδα της iCFD’s, ωστόσο, ο κάθε πελάτης μπορεί να έχει διαφορετικά spreads σε όλα ή σε ορισμένα προϊόντα ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη, τον όγκο συναλλαγών του, τη δραστηριότητα του και συγκεκριμένες προσφορές.

  Για τους σκοπούς αυτού του παραδείγματος υποθέτουμε μια συναλλαγή των 55 μονάδων στην Apple με spread 6 pips. Το pip στην Apple είναι το 2ο δεκαδικό ψηφίο στην τιμή (0.01).  55 x 0.06 = 3.3 USD

  Το ποσό των 3.3 USD θα αφαιρεθεί από το Κέρδος/Ζημιά με το άνοιγμα της συναλλαγής, επομένως, αμέσως μετά το άνοιγμα της συναλλαγής, το Κέρδος/Ζημιά αυτής της συναλλαγής θα είναι -3.3 USD. 

  Εκτός από τα πιο πάνω, η iCFD χρεώνει και την Ολονύκτια Χρηματοδότηση (Overnight Financing) σε συναλλαγές οι οποίες παραμένουν ανοικτές στο τέλος της συνεδρίασης. Η ολονύκτια χρηματοδότηση, μπορεί να υπόκειται σε πίστωση ή χρέωση, υπολογιζόμενη με βάση τα σχετικά επιτόκια για τα νομίσματα τα οποία συμπεριλαμβάνει ο υποκείμενος τίτλος, μαζί με μια προσαύξηση. Η προσαύξηση για CFDs σε μετοχές είναι 5%.

  Εάν η υπολογιζόμενη ολονύκτια χρηματοδότηση είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι θα προστεθεί (θα πιστωθεί) στο λογαριασμό του πελάτη. Μια αρνητική ποσοστιαία ολονύκτια χρηματοδότηση σημαίνει ότι ένα ποσό θα αφαιρεθεί (θα χρεωθεί) από τον λογαριασμό του πελάτη. Εάν το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το CFD διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, τότε θα μετατραπεί στο νόμισμα του λογαριασμού με τις τότε ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις αγοράς:

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις πώλησης:

  Για να υπολογιστεί το ποσό της ολονύκτιας χρηματοδότησης, το ποσοστό ολονύκτιας χρηματοδότησης (όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω) πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής (σε μονάδες του βασικού τίτλου), όπως υποδεικνύεται στον πιο κάτω υπολογισμό:
  Ποσό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης = Μέγεθος Συναλλαγής × Ποσοστό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης

  Σε περίπτωση κατανομής μερισμάτων σε CFD μετοχών, θα γίνει προσαρμογή του μερίσματος στο Υπόλοιπο του Πελάτη σε σχέση με τις θέσεις των υποκείμενων μετοχών που κατέχει ο Πελάτης στο τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατανομής μερισμάτων. Η προσαρμογή του ποσού των μερισμάτων υπολογίζεται βάσει του μεγέθους του μερίσματος, του μεγέθους της θέσης του Πελάτη και εξαρτάται από το αν η συναλλαγή είναι αγοράς ή πώλησης. Σε θέσεις αγοράς η προσαρμογή πιστώνεται στο Υπόλοιπο του Πελάτη ενώ σε θέσεις πώλησης, η προσαρμογή χρεώνεται στο Υπόλοιπο του Πελάτη. 

  Μετά την εμφάνιση ορισμένων γεγονότων που επηρεάζουν την αξία των μετοχών μιας δημόσιας εταιρείας (Εταιρική Πράξη), η iCFD θα προχωρήσει σε ρευστοποίηση κάθε ανοικτής θέσης και σε αφαίρεση τυχόν εντολών ορίου στο CFD της συγκεκριμένης μετοχής. Οι εταιρικές πράξεις συμπεριλαμβάνουν Splits, προσφορά δικαιωμάτων, τη διαγραφή και οποιοδήποτε άλλο γεγονός που επηρεάζει ουσιωδώς ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιαστικά την τιμή μιας μετοχής (συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων εταιρειών, εξαγορών, συγχωνεύσεων, αφερεγγυότητας κ.λπ.). Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις επερχόμενες Εταιρικές Πράξεις στην ιστοσελίδα της iCFD.

  Τα αποτελέσματα συναλλαγών σε CFDs’ δεν υπόκεινται επί του παρόντος στο φορολογικό περιβάλλον της Εταιρείας όμως ενδέχεται να υπόκεινται στο φορολογικό περιβάλλον της σχετικής χώρα όπου φορολογείται ο πελάτης.

  Για πόσο καιρό μπορώ να διατηρώ μια ανοικτή θέση;. Εχω τη δυνατότητα να προχωρήσω γρήγορα σε ρευστοποίηση της θέσης; Τα CFDs μετοχών διατηρούνται συνήθως για λιγότερο από 24 ώρες. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ρευστοποίηση μιας θέσης σε CFD ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος συναλλαγών, ωστόσο, η τιμή μπορεί να μην σας παρέχει κάποιο όφελος ή να μη συμβαδίζει με τους επενδυτικούς σας στόχους.

  Πώς μπορώ να υποβάλω το παράπονό μου; Τα παράπονα μπορούν να αποσταλούν στην iCFD μέσω email στη διεύθυνση complaints@iforex.com.cy. Το email θα πρέπει να αναφέρει το όνομα του πελάτη, τον αριθμό του λογαριασμού του και τη φύση της καταγγελίας. Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση της Εταιρείας στο παράπονο του, τότε μπορεί να παραπέμψει το παράπονο στον Οικονομικό Διαμεσολαβητή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτό το έγγραφο βασικών πληροφοριών δε συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις του προϊόντος, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της iCFD στο www.iforex.gr.


  † Τα αριθμητικά στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που λαμβάνετε πίσω.
  ‡ Λόγω της προστασίας αρνητικού υπολοίπου ένας πελάτης δε μπορεί να χάσει περισσότερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια που βρίσκονται στο λογαριασμό του.

  Για την ηλεκτρονική έκδοση, κάντε κλικ εδώ

 • CFDs Νομισμάτων

  Τι είναι αυτό το προϊόν;

  Αυτό το επενδυτικό προϊόν είναι μια σύμβαση για διαφορές - Contract for Differences (CFD). Το CFD είναι ένας εξωχρηματιστηριακός (Over the Counter) μοχλευμένος επενδυτικός τίτλος, ο οποίος προσδιορίζεται με βάση την αξία ενός υποκείμενου τίτλου. Ο πελάτης πραγματοποιεί κέρδος ή ζημία στο CFD με βάση την επιλεγείσα κατεύθυνση (Αγορά ή Πώληση) και την κατεύθυνση της αξίας του υποκείμενου τίτλου. Το ποσό του κέρδους ή της ζημίας προσδιορίζεται με βάση την αξία του υποκείμενου τίτλου στο άνοιγμα μιας συναλλαγής και την αξία της κατά το κλείσιμο της συναλλαγής. Το CFD διακανονίζεται μόνο σε μετρητά και ο πελάτης δεν έχει καθόλου δικαιώματα επί του πραγματικού υποκείμενου τίτλου.

  Ο στόχος μιας συναλλαγής σε CFD είναι να επιτρέψει στον επενδυτή να επωφεληθεί από τις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου τίτλου. Στην περίπτωση των νομισμάτων, η τιμή καθορίζεται απο τις διατραπεζικές συναλλαγές, στις οποίες οι τράπεζες προσφέρουν μεταξύ τους τιμές ενός νομίσματος έναντι ενός άλλου νομίσματος. Η iCFD λαμβάνει αυτές τις τιμές από έναν παροχέα ρευστότητάς, ο οποίος με τη σειρά του αποκτά τις τιμές από συγκεντρωτές δεδομένων της αγοράς που συλλέγουν στοιχεία για διατραπεζικές συναλλαγές έτσι ώστε να παράγουν μια αγοραία τιμή για κάθε νόμισμα έναντι άλλου νομίσματος. Η αγορά για τα περισσότερα νομίσματα είναι ανοιχτή 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα από την Κυριακή 23:00 CET μέχρι την Παρασκευή 22:00 CET. Για συγκεκριμένα ωράρια συναλλαγών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της iCFD. 

  Αυτό το προϊόν απευθύνεται σε πελάτες που επιθυμούν να κάνουν κατευθυντικές συναλλαγές και να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών των νομισμάτων και να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τον κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του επενδυμένου ποσού τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για πελάτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χάσουν το ποσό των επενδύσεών τους. Προκειμένου να επιτύχει αυτό το είδος επένδυσης, ο πελάτης πρέπει να κάνει μελετημένες υποθέσεις (και για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει η iCFD) στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η τιμή του υποκείμενου τίτλου και θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις τιμές, καθώς αυτές μπορεί να αλλάζουν γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  Για να γίνει η αγορά του CFD, ο πελάτης πρέπει να έχει επαρκές περιθώριο στο λογαριασμό του. Το κανονικό απαιτούμενο περιθώριο για τα νομίσματα είναι 2% (Εκτός από τίτλους που συνδυάζονται με το CNH όπου είναι 5%). Αυτό σημαίνει ότι για να ανοίξει μια συναλλαγή 10.000 EUR (μέγεθος συναλλαγής) ο πελάτης θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο περιθώριο 200 ευρώ στο λογαριασμό του. Αντίστοιχα, αυτό αντιπροσωπεύει μια μόχλευση 1:50. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να μειωθούν κατόπιν αιτήματος του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορεί να αυξηθούν κατά την διακριτική ευχέρεια της iCFD σε περιπτώσεις ακραίας μεταβλητότητας της αγοράς.

  Το κέρδος ή η ζημιά υπολογίζεται με βάση την πιο κάτω φόρμουλα:
  Για συναλλαγές Αγοράς (Long): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Κλεισίματος (Πώληση) - Τιμή Ανοίγματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Για συναλλαγές Πώλησης (Short): Μέγεθος Συναλλαγής (ποσό σε μονάδες του τίτλου βάσης) x [Τιμή Ανοίγματος (Πώληση) - Τιμή Κλεισίματος (Αγοράς)] = Κέρδος/Ζημιά (σε μονάδες του δεύτερου νομίσματος)

  Το Κέρδος/Ζημιά από τις κλειστές θέσεις μετατρέπεται στη συνέχεια, στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού του πελάτη, αν αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται με βάση τη σχετική ισοτιμία προσφοράς/ζήτησης των δύο νομισμάτων κατά το κλείσιμο της θέσης.

  Το Κέρδος/Ζημιά επηρεάζεται επίσης από τα τέλη που χρεώνει η iCFD, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

  Το Κέρδος/Ζημιά υπολογίζεται από την πλατφόρμα συναλλαγών και εμφανίζεται σε συνεχή βάση και οι ζημίες συναλλαγών, επηρεάζουν το περιθώριο του πελάτη. Εάν το περιθώριο του πελάτη φθάσει στο 0 (μηδέν), όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει απώλειες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα τέτοιο επίπεδο περιθωρίου για την υποστήριξη των ανοικτών θέσεων του πελάτη. 

  Μόνο για κατοίκους Πολωνίας: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του KNF, εάν η κάλυψη έκθεσης του πελάτη [% Κεφαλαίων / Καθαρή Έκθεση] φθάσει στο 0,8%, όλες οι θέσεις του πελάτη θα κλείσουν αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει ζημίες.

  Ποιοι είναι οι κινδύνοι και ποιο το πιθανό όφελος;

  Αυτός ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι διατηρείτε ανοικτή την έκθεση σας στο προϊόν για έως και 24 ώρες. Μπορεί να μην είστε σε θέση να κλείσετε την έκθεση σας στο προϊόν εύκολα ή ίσως χρειαστεί να την κλείσετε σε μια τιμή που να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της επένδυσής σας. Τα CFD ενδέχεται να επηρεαστούν από ολίσθηση τιμών ή απο αδυναμία κλεισίματος έκθεσης στην επιθυμητή τιμή, λόγω της μη διαθεσιμότητας της εν λόγω τιμής στην αγορά. Τα CFDs είναι εξωχρηματιστηριακά προϊόντα και δεν μπορούν να πωληθούν σε κανένα χρηματιστήριο, MTF ή άλλο τόπο συναλλαγών.

  Το προϊόν αυτό είναι υψηλού κινδύνου. Τα ζεύγη νομισμάτων ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η μεταβολή της τιμής είναι αντίθετη απο την κατεύθυνση που επέλεξε ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να δεχτεί σημαντικές ζημίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι το ποσό που διατηρείται στο λογαριασμό του πελάτη ως περιθώριο. Ωστόσο, ο πελάτης δεν θα οφείλει ποτέ στην iCFD οποιοδήποτε ποσό που να υπερβαίνει τα διαθέσιμα κεφάλαια του λογαριασμού του, όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα "Προστασίας Αρνητικού Υπολοίπου" της iCFD. Από την άλλη, εάν η μεταβολή της τιμής είναι ίδια με την κατεύθυνση που επιλέγει ο πελάτης, τότε ο πελάτης μπορεί να έχει σημαντικά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  Τα κέρδη και οι ζημίες ενισχύονται από το επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται. Οι υψηλότερες αναλογίες μόχλευσης οδηγούν σε υψηλότερα κέρδη, εάν ο πελάτης επέλεξε τη σωστή κατεύθυνση και σε υψηλότερες απώλειες εάν η κατεύθυνση της αγοράς ήταν εναντίον του πελάτη. 

  Σενάρια Επιδόσεων (υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει Ολονύκτια Χρηματοδότηση):

  Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα σεναρίων απόδοσης μιας συναλλαγής στο EUR/USD CFD.

  Κάτοικοι Γαλλίας μόνο – Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AMF, όλες οι συναλλαγές σε CFD προστατεύονται και ως εκ τούτου, κλείνουν όταν οι απώλειες φτάσουν σε επίπεδο ίσο με το απαιτούμενο περιθώριο για το άνοιγμα της θέσης.

  Τι γίνεται όταν η iCFD δε μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της; Σε περίπτωση όπου η iCFD καταστεί αφερέγγυα και δεν είναι σε θέση να πληρώσει τους πελάτες της, οι ιδιώτες πελάτες ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση ύψους έως 20.000 ευρώ από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών που έχει συσταθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

  Ποιο είναι το κόστος; Η iCFD χρεώνει το spread όταν ο πελάτης ανοίγει θέσεις αγοράς σε CFD. Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής Πώλησης (“Bid”) και της τιμής Αγοράς (“Ask”) του CFD, η οποία πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής. Το spread του κάθε υποκείμενου τίτλου περιγράφεται στην ιστοσελίδα της iCFD’s, ωστόσο, ο κάθε πελάτης μπορεί να έχει διαφορετικά spreads σε όλα ή σε ορισμένα προϊόντα ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη, τον όγκο συναλλαγών του, τη δραστηριότητα του και συγκεκριμένες προσφορές.

  Για τους σκοπούς αυτού του παραδείγματος υποθέτουμε μια συναλλαγή των 10,000 EUR στο EUR/USD με spread 2 pips. Το pip στο EUR/USD είναι το 4ο δεκαδικό ψηφίο (0.0001).  10,000 EUR x 0.0002 = 2 USD

  Το ποσό των 2 USD θα αφαιρεθεί από το Κέρδος/Ζημιά με το άνοιγμα της συναλλαγής, επομένως, αμέσως μετά το άνοιγμα της συναλλαγής, το Κέρδος/Ζημιά αυτής της συναλλαγής θα είναι -2 USD.

  Εκτός από τα πιο πάνω, η iCFD χρεώνει και την Ολονύκτια Χρηματοδότηση (Overnight Financing) σε συναλλαγές οι οποίες παραμένουν ανοικτές στο τέλος της συνεδρίασης. Η ολονύκτια χρηματοδότηση, μπορεί να υπόκειται σε πίστωση ή χρέωση, υπολογιζόμενη με βάση τα σχετικά επιτόκια για τα νομίσματα τα οποία συμπεριλαμβάνει ο υποκείμενος τίτλος, μαζί με μια προσαύξηση. Η προσαύξηση για ζεύγη νομισμάτων είναι 0,75%.

  Εάν η υπολογιζόμενη ολονύκτια χρηματοδότηση είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι θα προστεθεί (θα πιστωθεί) στο λογαριασμό του πελάτη. Μια αρνητική ποσοστιαία ολονύκτια χρηματοδότηση σημαίνει ότι ένα ποσό θα αφαιρεθεί (θα χρεωθεί) από τον λογαριασμό του πελάτη. Εάν το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το CFD διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, τότε θα μετατραπεί στο νόμισμα του λογαριασμού με τις τότε ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις αγοράς:

  Υπολογισμός Ολονύκτιας Χρηματοδότησης για θέσεις πώλησης:

  Για να υπολογιστεί το ποσό της ολονύκτιας χρηματοδότησης, το ποσοστό ολονύκτιας χρηματοδότησης (όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω) πολλαπλασιάζεται με το μέγεθος της συναλλαγής (σε μονάδες του βασικού τίτλου), όπως υποδεικνύεται στον πιο κάτω υπολογισμό:
  Ποσό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης = Μέγεθος Συναλλαγής × Ποσοστό Ολονύκτιας Χρηματοδότησης

  Για πόσο καιρό μπορώ να διατηρώ μια ανοικτή θέση;. Εχω τη δυνατότητα να προχωρήσω γρήγορα σε ρευστοποίηση της θέσης; CFDs on currency are usually held for less than 24 hours. You can cash out the CFD at any point you wish during trading hours, but it may not be at a price beneficial to you or your investment goals.

  Πώς μπορώ να υποβάλω το παράπονό μου; Τα παράπονα μπορούν να αποσταλούν στην iCFD μέσω email στη διεύθυνση complaints@iforex.com.cy. Το email θα πρέπει να αναφέρει το όνομα του πελάτη, τον αριθμό του λογαριασμού του και τη φύση της καταγγελίας. Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση της Εταιρείας στο παράπονο του, τότε μπορεί να παραπέμψει το παράπονο στον Οικονομικό Διαμεσολαβητή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτό το έγγραφο βασικών πληροφοριών δε συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις του προϊόντος, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της iCFD στο www.iforex.gr.


  † Τα αριθμητικά στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που λαμβάνετε πίσω.
  ‡ Λόγω της προστασίας αρνητικού υπολοίπου ένας πελάτης δε μπορεί να χάσει περισσότερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια που βρίσκονται στο λογαριασμό του.

  Για την ηλεκτρονική έκδοση, κάντε κλικ εδώ