Η iFOREX αποτελεί την εμπορική επωνυμία της iCFD Limited, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), με άδεια λειτουργίας # 143/11.

Οι συναλλαγές με μόχλευση σε CFDs εμπεριέχουν υψηλό ρίσκο και ενδεχόμενες απώλειες ολόκληρου του επενδυμένου ποσού, και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οποιαδήποτε ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων ή προσομοιωμένων παρελθουσών επιδόσεων που χρησιμοποιούνται ή δημοσιεύονται από την iFOREX δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων και χρησιμοποιείται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να επενδύετε χρήματα που δεν μπορείτε να χάσετε και θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την οικονομική σας κατάσταση, το επίπεδο εμπειρίας σας και να ζητήσετε συμβουλές από έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Οι συναλλαγές περιλαμβάνουν τέλη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους κινδύνους και το κόστος που συνεπάγεται. Το υλικό που περιέχεται σε αυτή τη σελίδα προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς διαφήμησης και μάρκετινγκ και δεν πρέπει να ερμηνεύεται με κανέναν τρόπο, ούτε ρητά ούτε άμεσα ή έμμεσα, ως επενδυτική συμβουλή, σύσταση ή πρόταση επενδυτικής στρατηγικής σε σχέση με κάποιο χρηματοπιστωτικό τίτλο.

Για πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Εκκαθάρισης Πληρωμών κάντε κλικ εδώ.

@ 2018 iFOREX. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η iFOREX είναι μια εμπορική επωνυμία που ανήκει σε εταιρεία του Ομίλου Εταιριών iFOREX. Όλες οι άλλες εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.