Προειδοποίηση κινδύνου:

Η iFOREX αποτελεί την εμπορική επωνυμία της iCFD Limited, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), με άδεια λειτουργίας # 143/11.

Οι συναλλαγές σε Forex και σε συμβόλαια επί διαφορών («Προϊόντα της Εταιρείας») εμπεριέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Ο υψηλός βαθμός μόχλευσης μπορεί να λειτουργήσει τόσο προς όφελος σας όσο και εναντίον σας. Υπάρχει πιθανότητα να έχετε μια απώλεια μέρους ή του συνόλου της αρχικής σας επένδυσης και επομένως δεν πρέπει να επενδύσετε χρήματα τα οποία δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να τα χάσετε. Οποιαδήποτε ένδειξη προηγούμενων αποδόσεων ή προσομοίωση παρελθουσών αποδόσεων που περιλαμβάνονται σε μια διαφήμιση που δημοσιεύθηκε από την iFOREX δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικά αποτελέσματα. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές στα προϊόντα της εταιρίας θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την οικονομική σας κατάσταση, το επίπεδο της εμπειρίας σας και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Θα πρέπει είστε ενήμεροι όλων των κινδύνων που συνδέονται με τις συναλλαγές στα προϊόντα της εταιρίας – ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟ

Για πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Εκκαθάρισης Πληρωμών κάντε κλικ εδώ.

@ 2017 iFOREX. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η iFOREX είναι μια εμπορική επωνυμία που ανήκει σε εταιρεία του Ομίλου Εταιριών iFOREX. Όλες οι άλλες εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.